مشاور املاک تیزرو 09155150026 مشاور املاک تیزرو خرید و فروش ، رهن و اجاره در مشهد مقدس مدیریت : ایمان تیزرو در کمتر از 10 دقیقه بهترین مکان را برای رهن و اجاره شما پیدا میکنیم. دقت و سرعت در خدمات شعار ماست http://amlakfaramarz.mihanblog.com 2019-09-21T07:55:19+01:00 text/html 2019-09-18T16:09:01+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو مشاور املاک تیزرو به بلوار صیاد شیرازی منتقل شد... http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://avazak.ir/wp-content/uploads/2014/05/contact-me.jpg" alt="contact-me" class="aligncenter size-full wp-image-5261" height="333" width="447" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"></div><font size="4" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">مشاور املاک تیزرو به بلوار صیاد شیرازی منتقل شد...</div></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">خرید و فروش ، رهن و اجاره</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">آپارتمانی - ویلایی - باغ</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">در همه محدوده های شهر مقدس مشهد</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">صیاد شیرازی ، فرامرز عباسی ، قاسم آباد ، الهیه ، شاندیز ، طرقبه و ...</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: center;">آدرس: بلوارصیاد شیرازی ، بین 9 و 11 مسکن ونک&nbsp; &nbsp; &nbsp;38657278</div></span></div><div align="center"><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b><font color="#cc0000" size="4">مشاور املاک تیزرو&nbsp; 09155150026&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><br></div></div></div> text/html 2018-10-01T17:58:18+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو ثبت سفارش رهن و اجاره http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><a href="http://mihanblog.com/" target="_blank" title="ثبت فایل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 58, 105);"><b><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/595/1782833.jpg?4991"></b></a></div><div style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b><a href="http://mihanblog.com/" target="_blank" title="ثبت فایل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 58, 105);">برای&nbsp;</a><a href="http://mihanblog.com/" target="_blank" title="ثبت فایل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);"><font color="#ff0000">ثبت فایل&nbsp;</font></a><a href="http://mihanblog.com/" target="_blank" title="ثبت فایل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 58, 105);">&nbsp;اینجا کلیک نمایید.</a></b></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b>ویژه مدیریت دفتر املاک</b></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b><br></b></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b>======================</b></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="display: inline !important;"><b><br></b></div></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/message" target="_blank" title="ثبت سفارش" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);"><b><div><div><font color="#ff0000">جهت ثبت سفارش رهن و اجاره</font></div><div><font color="#ff0000">&nbsp;و یا فروش اینجا کلیک نمایید.</font></div></div></b></a></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(230, 245, 250);"><b>اینجا برای مشتریان می باشد.</b></div></div> </div> text/html 2018-10-01T17:48:34+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو مشاور املاک تیزرو http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><div><div style="text-align: right;"><img src="http://avazak.ir/wp-content/uploads/2014/05/contact-me.jpg" alt="contact-me" class="aligncenter size-full wp-image-5261" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;" height="333" width="447"></div><font style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);" size="4"><div style="text-align: right;">مشاور املاک تیزرو&nbsp;</div></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: right;">خرید و فروش ، رهن و اجاره</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: right;">آپارتمانی - ویلایی - باغ</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: right;">در همه محدوده های شهر مقدس مشهد</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: right;">فرامرز عباسی ، قاسم آباد ، الهیه ، شاندیز ، طرقبه و ...</div></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(230, 245, 250);"><div style="text-align: right;">آدرس: بلوارشهید فرامرز عباسی - بین 47 و 49</div></span></div><div><div style="text-align: right;"><b><font color="#cc0000" size="4">مشاور املاک تیزرو&nbsp; 09155150026&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc0000" size="4"><b>36094744</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div></div> <br> <br><br> طبقه بندی: <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/category/2"> رهن و اجاره</a>، <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/category/1"> خرید و فروش</a>، <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/category/3"> باغ و ویلا</a>، <br> برچسب ها: <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D9%88%20%2009155150026">مشاور املاک تیزرو 09155150026</a>، <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">خرید و فروش</a>، <a href="http://tizroamlak.mihanblog.com/post/tag/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">رهن و اجاره</a>، </div> text/html 2016-12-28T17:55:33+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو email: faramarzmaskan@yahoo.com http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#330033">email:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#330033">faramarzmaskan@yahoo.com</font></div> text/html 2016-09-04T16:47:56+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو خط مشی : http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری دردسترس وی قرارداد. خواست مشتری برکیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، در نتیجه بنگاه های مسکن بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند.لذا دست همکاری همه همکاران عزیز را به گرمی میفشاریم تا بتوانیم خدمات موثری را به مشتریان عزیز خود ارائه دهیم و همه منتفع شویم .&nbsp;</font></span></div><font class="text1" style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="3"></font> text/html 2016-08-27T18:23:18+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو در کمتر از 10 دقیقه بهترین مکان را برای رهن و اجاره شما پیدا میکنیم. دقت و سرعت در خدمات شعار ماست http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در کمتر از 10 دقیقه&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بهترین مکان را برای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;رهن و اجاره &nbsp;شما&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پیدا میکنیم.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دقت و سرعت در خدمات شعار ماست </font></div> text/html 2016-08-21T04:58:44+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو خوش آمدید http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/7 <p align="center"><br><font size="6"><font size="6"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99"></font></font><font size="6"><font size="6"><font size="6"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99"></font></font></font><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font size="6"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99"></font></font></font></font></p><p align="center"><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font size="6"></font></font></font><font size="7">مسکن فرامرز</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></p> text/html 2016-08-20T17:06:10+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو رهن و اجاره http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/357/1070581.jpg?7726"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/357/1070581.jpg?7726"></div><div align="center"><font size="5">خرید و فروش <br>رهن و اجاره <br>املاک خود را به ما بسپارید<br>محدوده بلوار فرامرز و بلوار بهاران <br></font></div> text/html 2016-08-20T17:04:40+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو مسکن فرامرز http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=2&amp;id=e1bqnudlyw74iz-&amp;w=200&amp;h=200" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="200" height="200" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; border: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px; background-color: rgb(239, 239, 239);"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=2&amp;id=e1bqnudlyw74iz-&amp;w=200&amp;h=200" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="200" height="200" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; border: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px; background-color: rgb(239, 239, 239);"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=2&amp;id=e1bqnudlyw74iz-&amp;w=200&amp;h=200" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="200" height="200" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; border: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px; background-color: rgb(239, 239, 239);"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=2&amp;id=e1bqnudlyw74iz-&amp;w=200&amp;h=200" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="200" height="200" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; border: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px; background-color: rgb(239, 239, 239);"></iframe></div> text/html 2016-08-20T16:52:10+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو انجام درست کار درست هدف ماست. http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/13 <p style="text-align: center;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/357/1070581.jpg?7726"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/357/1070581.jpg?7726"></p><p style="text-align: center;"><font size="4">&lt;&lt;بابهترین کارشناسان در خدمت شما هستیم&gt;&gt;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(8, 2, 0);"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">جهانی : 09153000468</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(8, 2, 0);"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">تیزرو : 09155150026</font></p> text/html 2016-08-19T10:45:28+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو کارشناسان ما : http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/24 <P align=center><FONT size=5 face=Mihan-Iransans>جهانی : 09153000468 </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=Mihan-Iransans>تیزرو : 09155150026</FONT></P> text/html 2016-08-19T10:38:55+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو مسکن فرامرز http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px;"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99" style="font-size: xx-large; direction: rtl;"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99" style="font-size: xx-large; direction: rtl;"><img alt="" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" align="bottom" border="0" height="74" hspace="0" width="99" style="font-size: xx-large; direction: rtl;"></p><p align="center" style="direction: rtl;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="7">مسکن فرامرز</font></p><p align="center" style="direction: rtl;"><br></p><p align="center" style="direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; background-color: rgb(0, 0, 153);"></p></div> text/html 2016-08-19T08:29:13+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو مسکن فرامرز 36080605 http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/22 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/357/1070581/faramarz.jpg" height="431" width="454"><br>مسکن فرامرز 36080605<br> text/html 2012-12-07T04:29:02+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو خرید و فروش ملک و آپارتمان در مشهد http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/21 <p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">قبل از سرمایه گداری با ما مشورت نمایید.</font></p><p align="center" style="background-color: rgb(8, 2, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">جهانی : 09153000468</font></p><p align="center" style="background-color: rgb(8, 2, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">تیزرو : 09155150026</font></p> text/html 2012-12-07T04:19:46+01:00 amlakfaramarz.mihanblog.com ایمان تیزرو amlakfaramarz.ir http://amlakfaramarz.mihanblog.com/post/20 <center> <center><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(8, 2, 0);"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ffcc00">جهانی : 09153000468</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(8, 2, 0);"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ffcc00">تیزرو : 09155150026</font></p></center></center>